Lənkəran rayonunda aşkar olunmuş və qeydiyyata alınmış abidə kitablar haqqında məlumat

Lənkəran şəhər Mədəniyyyət və Turizm şöbəsi və MKS tərəfindən Lənkəran rayonunda abidə kitab meyarına uyğun gələn kitabların aşkarlanması üçün kompleks tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, görülmüş tədbirlər nəticəsində onlarla qədim və nadir kitab aşkarlanıb qeydiyyata götürülmüşdür.

  

1.Müəllifin adı, soyadı: Əhməd Rasim

Adı: Osmanlı tarixiars dilində,

Nəşr yeri və ili: Türkiyyə, hicri qəməri 1333-1335

Həcmi: 300 s.

Formatı: 30x21 sm

Materialı: kağız

Fiziki-kimyəvi texnoloji vəziyyəti: kafi

Mühafizə rejimi: qənaətbəxş (şəxsi kitabxanada saxlanılır)

Daxil olma tarixi:

Annotasiya: Osmanlı imperiyasının yaranması və inkişafı haqqında tarixi kitab.

Nüsxələrin sayı: bir

Yerləşdiyi ünvan: Lənkəran şəhəri, Mirmustafaxan küç, ev-50, Hcı Mirhaşım Talışlının şəxsi kitabxanası.

 

2. Müəllifin adı, soyadı: yoxdur

Adı: qədim əlyazma, dini tarixi kitab, fars dilində

Nəşr yeri və ili: məlum deyil, ili təxminən 18-ci əsr

Həcmi: 376 s.

Formatı: 30x21 sm

Materialı: kağız

Fiziki-kimyəvi texnoloji vəziyyəti: kafi

Mühafizə rejimi: qənaətbəxş (şəxsi kitabxanada saxlanılır)

Daxil olma tarixi:

Annotasiya: Dini kitab, sürələr və ayələr.

Nüsxələrin sayı: bir

Yerləşdiyi ünvan: Lənkəran şəhəri, Mirmustafaxan küç, ev-50, Hcı Mirhaşım Talışlının şəxsi kitabxanası.

 

 

3.Müəllifin adı, soyadı: Şəadəddin

Adı: Şərhül məqasil və elmül kəlam, fars dilində

Nəşr yeri və ili: Təbriz, 20-ci əsrin əvvəlləri

Həcmi: 124 s.

Formatı: 27x18 sm

Materialı: kağız

Fiziki-kimyəvi texnoloji vəziyyəti: kafi

Mühafizə rejimi: qənaətbəxş (şəxsi kitabxanada saxlanılır)

Daxil olma tarixi:

Annotasiya: Elmi kitab, şəriət qanunları haqqında.

Nüsxələrin sayı: bir

Yerləşdiyi ünvan: Lənkəran şəhəri, Mirmustafaxan küç, ev-50, Hcı Mirhaşım Talışlının şəxsi kitabxanası.

 

 

4.Müəllifin adı, soyadı: Şair Dəxilin

Adı: Kərbala hadisələri, fars dilində

Nəşr yeri və ili: Təbriz, təxminən 19-cu əsr

Həcmi: 367 s.

Formatı: 24x17 sm

Materialı: kağız

Fiziki-kimyəvi texnoloji vəziyyəti: kafi

Mühafizə rejimi: qənaətbəxş (şəxsi kitabxanada saxlanılır)

Daxil olma tarixi:

Annotasiya: Kərbalada şəhid olmuş İmamların tarixi.

Nüsxələrin sayı: bir

Yerləşdiyi ünvan: Lənkəran şəhəri, Mirmustafaxan küç, ev-50, Hcı Mirhaşım Talışlının şəxsi kitabxanası.

 

 

5.Müəllifin adı, soyadı: məlum deyil

Adı: Şəriət hökümləri, fars dildində

Nəşr yeri və ili: İran , hicri qəməri 1317

Həcmi: 340 s.

Formatı: 26x17 sm

Materialı: kağız

Fiziki-kimyəvi texnoloji vəziyyəti: kafi

Mühafizə rejimi: qənaətbəxş (şəxsi kitabxanada saxlanılır)

Daxil olma tarixi:

Annotasiya: Şəriət qanunlarının toplusu.

Nüsxələrin sayı: bir

Yerləşdiyi ünvan: Lənkəran şəhəri, Mirmustafaxan küç, ev-50, Hcı Mirhaşım Talışlının şəxsi kitabxanası.

 

 

6.Müəllifin adı, soyadı: Molla Rumi

Adı: Məsnəvi kitabı, fars dildində

Nəşr yeri və ili: İran, 1854

Həcmi: 603 s.

Formatı: 26x17 sm

Materialı: kağız

Fiziki-kimyəvi texnoloji vəziyyəti: kafi

Mühafizə rejimi: qənaətbəxş (şəxsi kitabxanada saxlanılır)

Daxil olma tarixi:

Annotasiya: Dini kitab.

Nüsxələrin sayı: bir

Yerləşdiyi ünvan: Lənkəran şəhəri, Mirmustafaxan küç, ev-50, Hcı Mirhaşım Talışlının şəxsi kitabxanası.

 

 

7.Müəllifin adı, soyadı: məlum deyil

Adı: Nadir Şahın İrana, Dağıstana, Azərbaycana hərəkətləri, fars dilində

Nəşr yeri və ili:Təbriz, 1704

Həcmi: 304 s.

Formatı: 23x17 sm

Materialı: kağız

Fiziki-kimyəvi texnoloji vəziyyəti: kafi

Mühafizə rejimi: qənaətbəxş (şəxsi kitabxanada saxlanılır)

Daxil olma tarixi:

Annotasiya: Nadir Şahın İrana, Dağıstana, Azərbaycana yürüşlərinin tarixi .

Nüsxələrin sayı: bir

Yerləşdiyi ünvan: Lənkəran şəhəri, Mirmustafaxan küç, ev-50, Hcı Mirhaşım Talışlının şəxsi kitabxanası.

 

 

8 Müəllifin adı, soyadı: Məhəmməd Füzuli

Adı: Külliyati divan, azərbaycan dilində

Nəşr yeri və ili: Təfsirə əfnar mətbəəsi, 1869,

Həcmi: 123 s.

Formatı: 23x17 sm

Materialı: kağız

Fiziki-kimyəvi texnoloji vəziyyəti: kafi

Mühafizə rejimi: qənaətbəxş (şəxsi kitabxanada saxlanılır)

Daxil olma tarixi:

Annotasiya: Fizulinin Divanının şərhi.

Nüsxələrin sayı: bir

Yerləşdiyi ünvan: Lənkəran şəhəri, Mirmustafaxan küç, ev-50, Hcı Mirhaşım Talışlının şəxsi kitabxanası.

 

 

9 Müəllifin adı, soyadı: məlum deyil

Adı: Kitabi Tarixi Nadir, fars dilində

Nəşr yeri və ili: İran, təqribən 19-cu əsrin əvvəlləri

Həcmi: 319 s.

Formatı: 25x16 sm

Materialı: kağız

Fiziki-kimyəvi texnoloji vəziyyəti: kafi

Mühafizə rejimi: qənaətbəxş (şəxsi kitabxanada saxlanılır)

Daxil olma tarixi:

Annotasiya: Nadir Şah haqqında.

Nüsxələrin sayı: bir

Yerləşdiyi ünvan: Lənkəran şəhəri, Mirmustafaxan küç, ev-50, Hcı Mirhaşım Talışlının şəxsi kitabxanası.

 

 

10 Müəllifin adı, soyadı: Nizami Gəncəvi

Adı: Həftipeykər fars dilində

Nəşr yeri və ili: Təbriz nəşri, hicri qəməri 1333

Həcmi: 342 s.

Formatı: 24x16 sm

Materialı: kağız

Fiziki-kimyəvi texnoloji vəziyyəti: kafi

Mühafizə rejimi: qənaətbəxş (şəxsi kitabxanada saxlanılır)

Daxil olma tarixi:

Annotasiya: Nizami Gəncəvinin Yeddi gözəl poeması.

Nüsxələrin sayı: bir

Yerləşdiyi ünvan: Lənkəran şəhəri, Mirmustafaxan küç, ev-50, Hcı Mirhaşım Talışlının şəxsi kitabxanası.

 

 

11 Müəllifin adı, soyadı: məlum deyil

Adı: Cudi və Yusif və Züleyxa dilində

Nəşr yeri və ili:Təbriz nəşri, 19-cu əsr

Həcmi: 264 s.

Formatı: 21x16 sm

Materialı: kağız

Fiziki-kimyəvi texnoloji vəziyyəti: kafi

Mühafizə rejimi: qənaətbəxş (şəxsi kitabxanada saxlanılır)

Daxil olma tarixi:

Annotasiya: Yusif və Züleyxa poeması haqqında.

Nüsxələrin sayı: bir

Yerləşdiyi ünvan: Lənkəran şəhəri, Mirmustafaxan küç, ev-50, Hcı Mirhaşım Talışlının şəxsi kitabxanası.

 

 

12 Müəllifin adı, soyadı: doktor N.Kərimov

Adı: Nadir Şah, azərbaycan dilində

Nəşr yeri və ili:Bakı ş,Orucov qardaşları mətbəəsi 1913,

Həcmi: 96 s.

Formatı: 21x14 sm

Materialı: kağız

Fiziki-kimyəvi texnoloji vəziyyəti: kafi

Mühafizə rejimi: qənaətbəxş (şəxsi kitabxanada saxlanılır)

Daxil olma tarixi:

Annotasiya:Nadir Şah haqqında dörd hissəli tarixi dram.

Nüsxələrin sayı: bir

Yerləşdiyi ünvan: Lənkəran şəhəri, Mirmustafaxan küç, ev-50, Hcı Mirhaşım Talışlının şəxsi kitabxanası.

 

13 Müəllifin adı, soyadı: müəllifi məlum deyil

Adı: Töhfətil məcalis, fars dilində

Nəşr yeri və ili:İran, hicri-qəməri 1273,

Həcmi: 258 s.

Formatı: 35x21 sm

Materialı: kağız

Fiziki-kimyəvi texnoloji vəziyyəti: kafi

Mühafizə rejimi: qənaətbəxş (şəxsi kitabxanada saxlanılır)

Daxil olma tarixi:

Annotasiya: Müqəddəslər haqqında dini elmi kitab.

 

Nüsxələrin sayı: bir

Yerləşdiyi ünvan: Lənkəran şəhəri, Mirmustafaxan küç, ev-50, Hcı Mirhaşım Talışlının şəxsi kitabxanası.

 

Bütün qeyd olunan kitablar Prezident təqaüdçüsü, Əməkdar müəllim , LDU-nun filologiya elmləri namizədi Hacı Mirhaşım Talışlının şəxsi kitabxanaüsında saxlanılır. Unvan Lənkəran şəhəri, Mirmustafaxan küç, ev-50.