Lənkəran Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi 1979-cu ilin yanvar ayının 01-də yaradılmışdır. İlk yarananda 75 kitabxana filialı olmuş sonra xalq təsərrufatı inkişaf planına əsasən hər il yeni kitabxanalar açılmış və kitabxanaların sayı 1995-ci ilə kimi 100-ə çatdırılmışdır. Hal hazırda bir Mərkəzi kitabxana və 91 kitabxana filialı fəaliyyət göstərir.